Zrzeszeni pracodawcy

Zrzeszeni pracodawcy

Wykaz wszystkich zakładów rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Rożnych w Bytowie

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie

Działa na całym terenie powiatu bytowskiego. Obecnie jest zarejestrowanych 195 zakładów rzemieślniczych

Informacje dla przedsiębiorców

Informacje dla przedsiębiorców

Informacje o dofinansowaniach, refundacji, ważne druki i dokumenty do pobrania

Kształcenie młodocianych

Kształcenie młodocianych

Oświata zawodowa, warunki przystąpienia do egzaminów czeladniczych mistrzowskich i sprawdzających

Z naszej galerii

Aktualności

23/07/2020

Wsparcie finansowe dla małych firm

Dostępne są już środki finansowe na wsparcie małych firm. Bez konieczności przedstawiania faktur rozliczeniowych, biznesplanu ani zaświadczeń. Uproszczone procedury oraz obniżone do minimum oprocentowanie właśnie weszły w życie.

 

Sprawdź szczegóły

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą już składać wnioski o preferencyjne finansowanie z najniższym na rynku oprocentowaniem. Od przedsiębiorcy nie wymaga się obecnie przedstawiania typowych w takich przypadkach dokumentów. Preferencyjne finansowanie odbywa się bowiem na podstawie uproszczonych procedur związanych z przyznawaniem środków. W przypadku kwot do 500 tysięcy złotych nie jest zatem wymagane przedstawianie zaświadczeń, faktur, biznesplanu ani dokumentowanie wydatkowania środków. Sprawdź jak uzyskać uproszczone finansowanie

Pieniądze na firmę może uzyskać każda osoba prowadząca działalność gospodarczą. Jedyny wymóg stawiany przedsiębiorcy to prowadzenie firmy od co najmniej 6 miesięcy. Sprawdź jak uzyskać wsparcie dla firmy

 

Polecamy

Izba rzemieślnicz ponorza środkowego w słupsku

Związek Rzemiosła Polskiego

Igor Gusarski - lekarz rodzinny

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytów
tel./fax: 59 822 33 32
e-mail: biuro@cechbytow.pl

Copyright © 2014 -2020 Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie | Created by WebProjekt