59 822 33 32

biuro@cechbytow.pl

ul. Mierosławskiego 12, Bytów

Cel egzaminu

Celem egzaminu sprawdzającego jest potwierdzenie umiejętności sprawnego wykonywania prac obejmujących zakres przyuczenia. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy. Dla młodocianych uczestników Ochotniczych Hufców Pracy przyuczenie może zostać przedłużone do czasu ukończenia przez nich gimnazjum i trwać łącznie nie dłużej niż 22 miesiące. Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej.

Część praktyczna egzaminu

Polega na samodzielnym wykonaniu zadanej pracy. Odbywa się u pracodawcy i nie może trwać dłużej niż 3 godziny.

Część teoretyczna egzaminu

Tylko ustna – obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu: BHP i ochrony przeciwpożarowej ochrony środowiska teorii zawodowej

Wymagane dokumenty do egzaminu sprawdzającego

  1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego
  2. umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy
  3. zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem okresu oraz zakresu przyuczenia
  4. dowód opłaty za egzamin (oryginał)

Opłaty egzaminacyjne: 

  Egzamin sprawdzający 

egzamin poprawkowy – 50% stawek właściwych dla egzaminu

 

310,80 zł

cz. 435,13zł, m. 870,26zł, s. 155,40zł Opłatę za egzamin należy dokonać na nr konta bankowego:
06 1240 3770 1111 0000 4068 0545
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie

Cech to najstarsza organizacja Rzemieślnicza. Dorobek i osiągnięcia Cechów doceniane i uznawane są w kraju i poza jego granicami. Obecnie w CECHU zarejestrowanych jest 195 zakładów rzemieślniczych. Ilość szkolonych uczniów w różnych zawodach ponad 500.  Ilość zakładów szkolących - 140.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytow

59 822 33 32

biuro@cechbytow.pl

© Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie 2023   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej zgoda