59 822 33 32

biuro@cechbytow.pl

ul. Mierosławskiego 12, Bytów

Organami Cechu są:

Walne Zgromadzenie, Zarząd Cechu, Komisja Rewizyjna, Sąd Cechowy

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

Walne Zgromadzenie Członków odbywa się raz w roku, uczestniczą w niej wszyscy członkowie Cechu a także osoby zaproszone przez Zarząd Cechu. Walne Zgromadzenie zwołuje Starszy Cechu.

Zarząd Cechu

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 Zarząd składa się z 9 osób, w tym Starszego Cechu, Podstarszego Cechu, Sekretarza i Skarbnika.

Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Do Zarządu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu. Kandydat na członka do Zarządu powinien posiadać co najmniej 5 letni okres członkostwa w Cechu.

Skład Zarządu Cechu w obecnej kadencji:

Starszy Cechu —  Jarosław Gawin
I Podstarszy Cechu - Wojciech Megier
II Podstarszy Cechu — Wojciech Cyrzan

Sekretarz — Jan Gański
Skarbnik - Karol Malek

Członek Zarządu — Grzegorz Rycko
Członek Zarządu — Zenon Krefft

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

Kadencja Komisji rewizyjnej trwa 4 lata

Skład Komisji Rewizyjnej w obecnej kadencji:

Przewodniczący - Jacek Driwa

Członek
 - Wiesław Molęda
Członek
 - Marek Jank

Sąd Cechowy

Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
Może orzekać kary:

Do zakresu działania Sądu Cechowego należy orzekanie kar:

W przypadku uznania sprawy za zasadną pomimo wymierzenia w/w kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego sądu odwoławczego przy Izbie Rzemieślniczej, którego orzeczenia są ostateczne. Kadencja Sądu Cechowego trwa 4 lata.

Skład Sądu Cechowego w obecnej kadencji:

Przewodniczący - Sebastian Książk

Członek
 - Olga Waszczur
Członek
 - Lidia Żywicka

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie

Cech to najstarsza organizacja Rzemieślnicza. Dorobek i osiągnięcia Cechów doceniane i uznawane są w kraju i poza jego granicami. Obecnie w CECHU zarejestrowanych jest 195 zakładów rzemieślniczych. Ilość szkolonych uczniów w różnych zawodach ponad 500.  Ilość zakładów szkolących - 140.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytow

59 822 33 32

biuro@cechbytow.pl

© Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie 2023   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej zgoda