59 822 33 32

biuro@cechbytow.pl

ul. Mierosławskiego 12, Bytów

Składki i wynagrodzenia uczniów

Wysokość wynagrodzenia i składek pracowników młodocianych

okres obowiązywania:  
od  1.03.2024 do  31.05.2024

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2023 r. wyniosło - 7.540,36 zł (Mon. Pol. z 2024 r. poz. 106).

Okres

1.03.2024 r. - 31.05.2024 r.

nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia

603,23 zł

nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia w II roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia

678,63 zł

nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia w III roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia

754,04 zł

nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia w razie odbywania przyuczenia do wykonywania określonej pracy

527,83 zł

Podstawa prawna: § 19 i § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne młodocianych

Wyszczególnienie Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób finansowania
płatnik ubezpieczony
(I rok) 603,23 zł emerytalne 58,88 zł 58,88 zł
rentowe 39,21 zł 9,05 zł
chorobowe - 14,78 zł
wypadkowe x*) -
520,52 zł zdrowotne - 2,31**)
nie wystąpi***)
(II rok) 678,63 zł emerytalne 66,23 zł 66,23 zł
rentowe 44,11 zł 10,18 zł
chorobowe - 16,63 zł
wypadkowe x*) -
585,59 zł zdrowotne - 13,36**)
4,86***)
(III rok) 754,04 zł emerytalne 73,59 zł 73,59 zł
rentowe 49,01 zł 11,31 zł
chorobowe - 18,47 zł
wypadkowe x*) -
650,67 zł zdrowotne - 24,41**)
15,91***)

(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)
527,83 zł emerytalne 51,52 zł 51,52 zł
rentowe 34,31 zł 7,92 zł
chorobowe - 12,93 zł
wypadkowe x*) -
455,46 zł zdrowotne - nie wystąpi**)
nie wystąpi***)

Uwagi:
*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 740). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.
**) Przy założeniu, że młodocianemu przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300 zł.
***) Przy założeniu, że młodocianemu przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów (300 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300 zł.

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie

Cech to najstarsza organizacja Rzemieślnicza. Dorobek i osiągnięcia Cechów doceniane i uznawane są w kraju i poza jego granicami. Obecnie w CECHU zarejestrowanych jest 195 zakładów rzemieślniczych. Ilość szkolonych uczniów w różnych zawodach ponad 500.  Ilość zakładów szkolących - 140.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytow

59 822 33 32

biuro@cechbytow.pl

© Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie 2023 - 2024   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej zgoda