59 822 33 32

biuro@cechbytow.pl

ul. Mierosławskiego 12, Bytów

Aktualności i Ogłoszenia

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNYCH W 2024r

Uczniowie klas trzecich szkół branżowych ( system szkolny)

Termin składania wniosków do Izby: do 29 lutego 2024r.

Termin przeprowadzenia sesji egzaminacyjnych: od 01 kwietnia do 14 czerwca 2024r.

Uczeń otrzymuje skierowanie na egzamin na adres domowy co najmniej dwa tygodnie przed datą egzaminu.

Po egzaminie uczeń otrzymuje zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu, które musi dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Ogłoszenie wyników egzaminu: 31 sierpnia 2024r. (SMS wysyłany do zdającego)

Termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły branżowej: niezwłocznie po ukończeniu szkoły branżowej (drogą mailową albo pocztą tradycyjną) przez uczniów, cech lub szkołę.

Informację nt. otrzymania wyniku egzaminu oraz sposobu przekazania świadectwa ukończenia szkoły branżowej uczniowie otrzymują podczas egzaminu teoretycznego w Izbie w postaci wydrukowanej ulotki, dołączanej do zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu.

Dokumenty do egzaminu:

– wypełniony wniosek i podbity pieczęcią szkoły,

– zaświadczenie o ukończeniu nauki praktycznej (podbite zrzeszenie w cechu),

– kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

– jeżeli uczeń realizował umowę w kilku zakładach: kopie umów i świadectw pracy z poprzednich zakładów,

– 1 aktualna fotografia o wymiarach jak do dowodu osobistego (nie zniszczona, np. wyrwana ze starej legitymacji szkolnej),

– dowód wpłaty za egzamin (aktualne stawki będą podane w styczniu 2024r.).

UWAGA! Wnioski niekompletne (bez dowodu wpłaty) nie będą rozpatrywane.

Uczniowie dokształcający się w systemie pozaszkolnym

Termin składania wniosków do Izby: miesiąc przed zakończeniem umowy

Terminy egzaminów: na bieżąco po zebraniu grupy w danym zawodzie

Dokumenty do egzaminu:

– wypełniony wniosek (druk, który nie dotyczy młodocianych pracowników będących uczniami ostatniej klasy szkoły branżowej I stopnia)

– zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników,

– kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

– zaświadczenie o ukończeniu nauki praktycznej (podbite zrzeszenie w cechu),

– kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

– jeżeli uczeń realizował umowę w kilku zakładach: kopie umów i świadectw pracy z poprzednich zakładów,

– 1 aktualna fotografia o wymiarach jak do dowodu osobistego (nie zniszczona, np. wyrwana ze starej legitymacji szkolnej),

– dowód wpłaty za egzamin (aktualne stawki będą podane w styczniu 2024r.).

UWAGA! Wnioski niekompletne (bez dowodu wpłaty) nie będą rozpatrywane.

Uczniowie odbywający przyuczenie do wykonywania określonej pracy

Termin składania wniosków do Izby: miesiąc przed zakończeniem umowy

Terminy egzaminów: na bieżąco po zebraniu grupy w danym zawodzie

Dokumenty do egzaminu:

– wypełniony wniosek do egzaminu sprawdzającego wraz z określonym zakresem przyuczenia,

– zaświadczenie o ukończeniu nauki praktycznej (podbite zrzeszenie w cechu),

– kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

– jeżeli uczeń realizował umowę w kilku zakładach: kopie umów i świadectw pracy z poprzednich zakładów,

– dowód wpłaty za egzamin (aktualne stawki będą podane w styczniu 2024r.).

UWAGA! Wnioski niekompletne (bez dowodu wpłaty) nie będą rozpatrywane.

WSZYSTKIE WNIOSKI MUSZĄ BYĆ ZAREJESTROWANE PRZEZ CECHY W SYSTEMIE MERLIN

– ubezpieczenie NNM na czas trwania egzaminu wykupowane jest we własnym zakresie przez ucznia w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym,

– na etap praktyczny egzaminu uczeń stawia się z dowodem tożsamości, skierowaniem na egzamin (z Izby) oraz strojem roboczym,

– na etap teoretyczny egzaminu uczeń stawia się z dowodem tożsamości, skierowaniem na egzamin (z Izby), przyborami do pisania, kalkulatorem tradycyjnym oraz w stroju galowym

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNYCH NA ROK 2024

31 stycznia 2024

.

więcej

LEKARZ MEDYCYNY PRACY-OSTATNI TERMIN !!!

26.08.2023r., (SOBOTA) od godz. 9.00 odbędą się badania lekarza medycyny pracy

więcej

Msza Święta z okazji Święta Rzemiosła

27 kwietnia 2023

Zarzad Cechu Rzemiosł Róznych serdecznie zaprasza wszystkich rzemieślników na Mszę Świętą, która odbędzie się w Kościele Św.Katarzyny w Bytowie dnia 1 maja 2023r. o godzinie 8:30

więcej

V Targi Edukacji i Pracy

6 kwietnia 2023

Dnia 13 kwietnia 2023 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Panadpodstawowych w Bytowie w godzinach od 9.00 do 14.00 odbędą się V Powiatowe Targi Edukacji i Pracy

więcej

Termin Składania wniosków na egzamin czeladniczy 28.02.2023

1 lutego 2023

Wnioski z dokumentami należy składać do dnia 23 lutego 2023, wyłącznie za pośrednictwem cechu, który sprawuje nadzór nad realizacją umowy.

więcej

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NA EGZAMIN CZELADNICZY 28.02.2023r

31 stycznia 2023

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NA EGZAMIN CZELANICZY 28.02.2023r

więcej

Dofinansowanie w ramach konkursu w Rządowym Programie Polski Inkubator Rzemiosła

10 stycznia 2023

Informujemy, że Cech otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu w Rządowym Programie Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030 – edycja 2022

więcej

Tańszy prąd dla przedsiębiorców. Wzór oświadczenia z instrukcją wypełniania

16 listopada 2022

PEŁNA INFORMACJA - link na następnej stronie

więcej

SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

30 września 2022

W dniach 20-21.10.2022r., od godziny 14.00 w restauracji "JAŚ KOWALSKI" w Bytowie odbędzie się SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI. 

więcej

BADANIA LEKARSKIE - LEKARZ MEDYCYNY PRACY.

14 sierpnia 2022

Informujemy, że istnieje możliwość wykonania badań lekarskich przez lekarza medycyny pracy, które przeprowadzane są w biurze Cechu.

więcej

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

14 czerwca 2022

24.06.2022r o godz. 12:00 w Restauracji "ZAMEK" ODBĘDZIE SIĘ WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
więcej

EGZAMIN CZELADNICZY

23 lutego 2022

FORMA SKRÓCONA EGZAMINU CZELADNICZEGO W 2022 roku

więcej

EGZAMINY CZELADNICZE

17 lutego 2022

NOWY TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

więcej

OD 26 KWIETNIA WSZYSCY MŁODOCIANI PRACOWNICY WRACAJA NA PRAKTYKĘ

22 kwietnia 2021

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

 

więcej

OD 19 KWIETNIA UCZNIOWIE KLAS III WRACAJĄ NA PRAKTYKĘ

15 kwietnia 2021

Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców od poniedziałku 19 kwietnia 2021r, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

więcej

OBOSTRZENIA PRZEDŁUZONE DO 18.04.2021r

11 kwietnia 2021

DO 18 KWIETNIA BR. ZOSTAŁY PRZEDŁUŻONE WSZYSTKIE OBOWIĄZUJĄCE ZASADY OGRANICZONEGO FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK.

więcej

PRZEDŁUZENIE OBOWIAZUJĄCYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA DO 18 KWIETNIA

6 kwietnia 2021

Przedłużamy obowiązujące obostrzenia do 18 kwietnia. Szpitale z małymi rezerwami łóżek i respiratorów - Koronawirus: informacje i zalecenia - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

więcej

OD 29.03.2021r MŁODOCIANI ZWOLNIENI Z OBOWIAZKU ŚWIADCZENIA PRACY

28 marca 2021

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

więcej

ZAPROSZENIE 07.04.2021 - webinar "Inwestujesz tam, gdzie chcesz - kompleksowe wsparcie w rozwoju przedsiębiorców" z Powiatu Bytowskiego

23 marca 2021

Zapraszamy do udziału w webinarium biznesowym nt. kompleksowego wsparcia w rozwoju przedsiębiorców, które organizuje Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach cyklu „Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna w drodze".

więcej

NOWE STAWKI ZA EGZAMINY W ROKU 2021

15 lutego 2021

NOWE STAWKI ZA EGZAMIN CZELADNICZY, MISTRZOWSKI I SPRAWDZAJĄCY

więcej

WNIOSEK O WPIS KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DO CEIDG

16 stycznia 2021

Izba Rzemiosła i PPŚ w Słupsku od 1 października 2020r. dokonuje wpisy uzyskanych przez rzemieślników kwalifikacji zawodowych do CEIDG.

więcej

BIURO CECHU NIECZYNNE

13 grudnia 2020

W DNIU 24.12.2020r (wigilia) oraz 31.12.2020r (sylwester) BIURO CECHU NIECZYNNE

więcej

OD 30 LISTOPADA MŁODOCINI PRACOWNICY WRACAJĄ NA PRAKTYKĘ

25 listopada 2020

OD 30 LISTOPADA MŁODOCIANI PRACOWNICY WRACAJĄ NA PRAKTYKĘ

więcej

DO 29 LISTOPADA 2020r MŁODOCIANI ZWOLNIENI Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY

5 listopada 2020

DO 29 LISTOPADA 2020r MŁODOCIANI ZWOLNIENI Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY

więcej

Uczniowie szkół branżowych I stopnia zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy

23 października 2020

Uczniowie szkół branżowych I stopnia zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy

więcej

Wsparcie finansowe dla małych firm

22 lipca 2020

Dostępne są już środki finansowe na wsparcie małych firm. Bez konieczności przedstawiania faktur rozliczeniowych, biznesplanu ani zaświadczeń. Uproszczone procedury oraz obniżone do minimum oprocentowanie właśnie weszły w życie.

więcej

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie

Cech to najstarsza organizacja Rzemieślnicza. Dorobek i osiągnięcia Cechów doceniane i uznawane są w kraju i poza jego granicami. Obecnie w CECHU zarejestrowanych jest 195 zakładów rzemieślniczych. Ilość szkolonych uczniów w różnych zawodach ponad 500.  Ilość zakładów szkolących - 140.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytow

59 822 33 32

biuro@cechbytow.pl

© Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie 2023 - 2024   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej zgoda