59 822 33 32

biuro@cechbytow.pl

ul. Mierosławskiego 12, Bytów

EGZAMINY CZELADNICZE

MIĘDZYZAKŁADOWY KONKURS FRYZJERSKI 2024

28 kwietnia 2024r. Cech wraz z Branżą Fryzjerską organizuje Międzyzakładowy Konkurs Fryzjerski Uczniów Rzemiosła. Będziemy mogli podziwiać kreatywność i pasję naszych uczniów. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

17 lutego 2022

Nauka zawodu młodocianego pracownika trwa nie dłużej niż 36 miesięcy, chyba że z uzasadnionych przyczyn zostanie skrócona lub przedłużona.

W przypadku młodocianych dokształcających się w BSIs, w umowach o pracę w celu przygotowania zawodowego, okres nauki zawodu ustalony jest od 1 września pierwszego roku nauki do 31 sierpnia w trzecim roku nauki zawodu i nauki w BSIs.

Wiedza i umiejętności nabyte przez młodocianego podczas nauki zawodu są sprawdzane w trakcie egzaminu czeladniczego [§ 11. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania].

Przystąpienie do egzaminu czeladniczego nie oznacza zakończenia nauki zawodu.

Młodociani pracownicy, którzy przystępują do egzaminu czeladniczego w trakcie nauki w III klasie BSIs, otrzymują świadectwa czeladnicze, potwierdzające pozytywny wynik egzaminu czeladniczego z datą 31 sierpnia, zgodną także z  ustaloną w umowie o pracę.

EGZAMIN CZELADNICZYPoprzedni
OD 26 KWIETNIA WSZYSCY MŁODOCIANI PRACOWNICY ...Następny

zobacz również

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie

Cech to najstarsza organizacja Rzemieślnicza. Dorobek i osiągnięcia Cechów doceniane i uznawane są w kraju i poza jego granicami. Obecnie w CECHU zarejestrowanych jest 195 zakładów rzemieślniczych. Ilość szkolonych uczniów w różnych zawodach ponad 500.  Ilość zakładów szkolących - 140.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytow

59 822 33 32

biuro@cechbytow.pl

© Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie 2023 - 2024   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej zgoda