59 822 33 32

biuro@cechbytow.pl

ul. Mierosławskiego 12, Bytów

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNYCH NA ROK 2024

MIĘDZYZAKŁADOWY KONKURS FRYZJERSKI 2024

28 kwietnia 2024r. Cech wraz z Branżą Fryzjerską organizuje Międzyzakładowy Konkurs Fryzjerski Uczniów Rzemiosła. Będziemy mogli podziwiać kreatywność i pasję naszych uczniów. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

31 stycznia 2024

 

H A R M O N O G R A M    S E S J I    E G Z A M I N A C Y J N Y C H

na rok 2024

Uczniowie klas trzecich szkół branżowych

Termin składania wniosków do Izby: do 29 lutego 2024r.

Terminy ferii zimowych

Województwo pomorskie: 29 stycznia-11 lutego 2024

Województwo zachodniopomorskie: 15 stycznia - 28 stycznia 2024

Termin przeprowadzenia sesji egzaminacyjnych: od 01 kwietnia do 14 czerwca 2024r.

Ogłoszenie wyników egzaminu: 31 sierpnia 2024r. (SMS wysyłany do zdającego)

Termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły branżowej: niezwłocznie po ukończeniu szkoły branżowej (drogą mailową albo pocztą tradycyjną) przez uczniów, cech lub szkołę.

Informację nt. otrzymania wyniku egzaminu oraz sposobu przekazania świadectwa ukończenia szkoły branżowej uczniowie otrzymują podczas egzaminu teoretycznego w Izbie w postaci wydrukowanej ulotki, dołączanej do zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu.

 

Dokumenty do egzaminu:

-  wypełniony wniosek i podbity pieczęcią szkoły,

-  zaświadczenie o ukończeniu nauki praktycznej (podbite zrzeszenie w cechu),

- kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

- jeżeli uczeń realizował umowę w kilku zakładach: kopie umów i świadectw pracy z poprzednich zakładów,

- 1 aktualna fotografia o wymiarach jak do dowodu osobistego (nie zniszczona, np. wyrwana ze starej legitymacji szkolnej),

- dowód wpłaty za egzamin (aktualne stawki będą podane w styczniu 2024r.).

UWAGA! Wnioski niekompletne (bez dowodu wpłaty) nie będą rozpatrywane.

 

Uczniowie dokształcający się w systemie pozaszkolnym

 

Termin składania wniosków do Izby: miesiąc przed zakończeniem umowy

Terminy egzaminów: na bieżąco po zebraniu grupy w danym zawodzie

 

Dokumenty do egzaminu:

-  wypełniony wniosek (druk, który nie dotyczy młodocianych pracowników będących uczniami ostatniej klasy szkoły branżowej I stopnia)

- zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników,

- kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

-  zaświadczenie o ukończeniu nauki praktycznej (podbite zrzeszenie w cechu),

- kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

- jeżeli uczeń realizował umowę w kilku zakładach: kopie umów i świadectw pracy z poprzednich zakładów,

- 1 aktualna fotografia o wymiarach jak do dowodu osobistego (nie zniszczona, np. wyrwana ze starej legitymacji szkolnej),

- dowód wpłaty za egzamin (aktualne stawki będą podane w styczniu 2024r.).

UWAGA! Wnioski niekompletne (bez dowodu wpłaty) nie będą rozpatrywane.

 

Uczniowie odbywający przyuczenie do wykonywania określonej pracy

 

Termin składania wniosków do Izby: miesiąc przed zakończeniem umowy

Terminy egzaminów: na bieżąco po zebraniu grupy w danym zawodzie

Dokumenty do egzaminu:

-  wypełniony wniosek do egzaminu sprawdzającego wraz z określonym zakresem przyuczenia,

-  zaświadczenie o ukończeniu nauki praktycznej (podbite zrzeszenie w cechu),

- kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

- jeżeli uczeń realizował umowę w kilku zakładach: kopie umów i świadectw pracy z poprzednich zakładów,

- dowód wpłaty za egzamin (aktualne stawki będą podane w styczniu 2024r.).

UWAGA! Wnioski niekompletne (bez dowodu wpłaty) nie będą rozpatrywane.

 

WSZYSTKIE WNIOSKI MUSZĄ BYĆ ZAREJESTROWANE PRZEZ CECHY W SYSTEMIE MERLIN

- ubezpieczenie NNM na czas trwania egzaminu wykupowane jest we własnym zakresie przez ucznia w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym,

- na etap praktyczny egzaminu uczeń stawia się z dowodem tożsamości, skierowaniem na egzamin (z Izby) oraz strojem roboczym,

- na etap teoretyczny egzaminu uczeń stawia się z dowodem tożsamości, skierowaniem na egzamin (z Izby), przyborami do pisania, kalkulatorem tradycyjnym oraz w stroju galowym

MIĘDZYZAKŁADOWY KONKURS FRYZJERSKI ...Poprzedni
V Targi Edukacji i PracyNastępny

zobacz również

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie

Cech to najstarsza organizacja Rzemieślnicza. Dorobek i osiągnięcia Cechów doceniane i uznawane są w kraju i poza jego granicami. Obecnie w CECHU zarejestrowanych jest 195 zakładów rzemieślniczych. Ilość szkolonych uczniów w różnych zawodach ponad 500.  Ilość zakładów szkolących - 140.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytow

59 822 33 32

biuro@cechbytow.pl

© Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie 2023 - 2024   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej zgoda